Destinasjon Bryn

Destinasjon Bryn

Sammen skal vi skape Oslos mest lekne og levende bysentrum.

Oslo er en by i vekst. Når vi går fra å være en by til en storby skjer det noe. Plassbehovet øker, og vi trenger å utvikle nye sentrum nærmere der folk bor. Spesielt gjelder det her i øst. Derfor skal vi skape en ny destinasjon i byen vår og denne skal ligge på Bryn. Til glede for de 50.000 som bor i området rundt Bryn, og de flere tusen som skal bosette seg her i årene fremover.

Destinasjon Bryn er et annerledes byprosjekt. Det er ikke bare et boligområde, men også en destinasjon. En viktig møteplass med et skikkelig kulturtilbud. Med lekne byrom, inkluderende arkitektur, attraktive næringsaktører og spennende samarbeidspartnere. Vi skal gjøre byutvikling på innbyggernes premisser.

Og forholdene kunne ikke vært bedre; Området har et stort potensial og egner seg utmerket for byreparasjon – Vi skal foredle det eksisterende, men også skape noe nytt og spennende. Dette skal vi få til gjennom å puste liv i gamle industribygg, åpne opp mot urskogen i Svartdalsparken, etablere gode byrom med høy kvalitet og bygge attraktive boliger og næringsbygg.

Bryn har allerede et av byens beste kollektivknutepunkt. Med kort vei til sentrum og mange innbyggere i umiddelbar nærhet ligger forholdene til rette for at Destinasjon Bryn kan bli et sted å bo, jobbe og besøke for mange innen relativt kort tid. 

Vi skal skape en ny populær møteplass i byen vår. Destinasjon Bryn blir et lekent, skapende og grønt sentrum øst for sentrum.

Vi skaper Destinasjon Bryn

Bak Destinasjon Bryn står Grunneiersamarbeidet Bryn, som består av fem store, seriøse eiendomsutviklere. Bryn er et viktig satsingsprosjekt for både oss og for byen vår. Vi vet at god byutvikling handler om å tenke helhetlig. Det er summen av området, de gode byrommene, det spennende tilbudet på gateplan, møtet med menneskene som bor og jobber der og bebyggelsen som vil gjøre at Bryn vil oppleves som et godt sted å være. Vårt mål er enkelt: Når Destinasjon Bryn er realisert skal det etterlatte inntrykket være «sånn skal byutvikling gjøres!»

Kontaktpersoner:

Entra ASA
Kristine Hjellup Horne, prosjektsjef
khho@entra.no
994 04 755

JM Norge AS
Svein Prytz, utviklingsdirektør
svein.prytz@jm.no
934 18 528

Bryn Eiendom AS
Trine Lise Myrengen, eiendomssjef
tlm@bryneiendom.no
932 84 035

Pecunia AS
Hans Thomas Knudtzon, administrerende direktør
htk@pecunia.no
911 36 843

Cema AS
Marvin Castle, økonomisjef
mc@cmmco.no
995 86 804